Wniosek o wydanie wizy krajowej

905 pobrań

2718 wyświetleń

Wniosek o wydanie wizy krajowej to dokument składany w konsulacie RP przez cudzoziemca pochodzącego z kraju, którego obywatele nie zostali zwolnieni z tego obowiązku. Obywatele niektórych krajów mogą składać wnioski również w punktach wizowych. Wiza wydana na podstawie złożonego wniosku uprawia do wjazdu do Polski i pobytu lub kilku pobytów w naszym kraju przez łączny okres 3 miesięcy. Wiza wydawana jest na maksimum rok. Cudzoziemcy zobowiązani do posiadania wiz, chcący dłużej pozostać na terenie Polski mogą odnowić wizę (wystąpić o wydanie nowej) lub wnioskować o wydanie karty pobytu. Aktualne wzory dokumentów można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców

Popularne zapytania:

  • wniosek o wizę
  • wniosek o wydanie wizy krajowej wzor
  • formularz wizy krajowej
  • wniosek o wydanie wizy krajowej d wzór
  • wzór wizy krajowej
  • wniosek o przyznanie nacjonalnej wizy
  • wniosek wiza krajowa wzor
  • wiza krajowa - formularz
  • wniosek o wydanie wizy krajowej
  • podanie o wystawienie wizy

Podobne wzory dokumentów