Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

1684 pobrań

9290 wyświetleń

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę jest dokumentem składanym w Urzędzie Rejonowym, który ma na celu uzyskanie możliwości do dokonania rozbiórki budynku na danym terenie. We wniosku należy umieścić dane osobowe wnioskodawcy, napisać czego dotyczy rozbiórka oraz numer i lokalizację działki. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty takie jak: szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

Podgląd dokumentu

 


.................., dn. ..................


 


 


 


Wnioskodawca:


 


..................


..................


.................. ..................


 


 


Kierownik Urzędu Rejonowego


w ..................


..................

 


 


 


 


Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę


 


 


W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę..................

..................


Inwestycję zamierzam zrealizować na należącej do mnie działce budowlanej


Nr .................. położonej w ...................


 


 


 


 


.................................


Podpis


 


 


 


 


Załączniki:


1. szkic usytuowania obiektu budowlanego


2. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych


3. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia


4. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi


Budowlane

Popularne zapytania:

  • wniosek o rozbiórkę budynku wzór
  • pozwolenie na wyburzenie pieca
  • wniosek o rozbiórkę budynku
  • jak napisać wniosek o rozbiórkę
  • wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę
  • wniosek o zezwolenie na postawienie kontenera wzór
  • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku
  • wzór wniosku o rozbiórkę budynku bip
  • wzory pism,druków dotyczących rozbiórki budynku
  • wzór pisma zezwolenie na wyburzenie budynku

Podobne wzory dokumentów