Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

859 pobrań

6550 wyświetleń

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę jest dokumentem składanym w Urzędzie Rejonowym. Jego celem jest uzyskanie możliwości do rozpoczęcia budowy na danym terenie. We wniosku należy określić dane osobowe wnioskodawcy, co ma obejmować dany wniosek oraz numer i umiejscowienie działki budowlanej. Ponadto do wniosku należy załączyć: projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, odpis księgi wieczystej, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wyrys z mapy ewidencji gruntów wraz z wykazem nazwisk i adresów właścicieli działek sąsiednich. Wzory dokumentów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Podgląd dokumentu

 


.................., dn. ..................


 


 


 


Wnioskodawca:


..................


.................................... ..................


 


Kierownik Urzędu Rejonowego


w ..................


 


..................

 


Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę


 


 


W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę..................

..................


Inwestycję zamierzam zrealizować na należącej do mnie działce budowlanej


Nr.................. położonej w ...................


 


 


 


..........................................
Podpis


 


 


 


 


 


 


 


Załączniki:


- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,


- odpis księgi wieczystej KW nr..................., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ..................,


- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr ..................z dnia .................. wydana przez ..................,


- wyrys z mapy ewidencji gruntów wraz z wykazem nazwisk i adresów właścicieli działek .sąsiednich.


Budowlane

Popularne zapytania:

  • wzór pozwolenia na budowę
  • wniosek o pozwolenie na budowę wzór
  • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 2015
  • druk wniosku o pozwolenie na budowę
  • podanie o pozwolenie na budowę
  • wzór wniosku do wójta gminy o pozwolenie na budowę
  • wzor na pozwolenia
  • wzór podania o zezwolenia komina
  • jak napisać prośbe wzory na budowe c.o
  • Pozwolenie Na Budowę 2015 WZOR WNIOSKU

Podobne wzory dokumentów