Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

21856 pobrań

42773 wyświetleń

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest dokumentem kierowanym do Powiatowego lub Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Celem złożenia wniosku jest pisemne uzyskanie potwierdzenia niepełnosprawności zainteresowanego. We wniosku należy zawrzeć takie informacje jak dane osobowe osoby składającej wniosek, dane osobowe ewentualnego przedstawiciela, dla jakich celów wniosek zostaje złożony oraz jaka jest sytuacja społeczna i zawodowa zainteresowanego. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Popularne zapytania:

  • niepełnosprawność
  • wniosek o grupę inwalidzką
  • wniosek o orzeczenie niepełnosprawności
  • wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności
  • grupa inwalidzka wniosek
  • druk o niepełnosprawności
  • wniosek o niepełnosprawności
  • wniosek o niepełnosprawności wzór
  • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie

Podobne wzory dokumentów