Wniosek o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

132 pobrań

378 wyświetleń

Wniosek o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca jest formularzem wykorzystywanym w postępowaniu o nadaniu statusu uchodźcy na mocy przepisów Ustawy o ochronie cudzoziemców na terytorium RP. Pierwszy dokument poświadczający tożsamość cudzoziemca wydawany jest z urzędu i zachowuje ważność przez 30 dni od daty wystawienia. Kolejne zaświadczenia wydawane są już na wniosek zainteresowanego przez Szefa Urzędu do spraw cudzoziemców. Ich ważność wynosi maksymalnie 6 miesięcy. Wzory dokumentów wykorzystywanych w celu realizacji przepisów ustaw ws. cudzoziemców i uchodźców można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców

Popularne zapytania:

  • wniosek o wydanie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca
  • wzór tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca

Podobne wzory dokumentów