Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

21 pobrań

39 wyświetleń

Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca składa cudzoziemiec przebywający na terenie Polski w razie utraty dotychczasowego dokumentu podróży, lub zaistnienia innych, wskazanych w przepisach przesłanek, wskazujących na konieczność wydania lub wymiany dokumentu. Nowy dokument podróży wydaje urząd wojewódzki w trybie postępowania administracyjnego prowadzonego na mocy przepisów ustawy o cudzoziemcach i odpowiednich aktów wykonawczych. Aktualne wzory dokumentów, w tym wniosek o wydanie lub wymianę dokumentów podróży, można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców


Podobne wzory dokumentów