Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

59 pobrań

393 wyświetleń

Zgodnie z przepisami ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie i wyjeździe obywateli państw członkowskich UE i ich rodzin wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy złożyć we właściwym urzędzie wojewódzkim w sytuacji, gdy pobyt cudzoziemca na terenie RP przekracza 3 miesiące. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie wnioskodawcy i członka / członków jego rodziny. Wymóg ten nie dotyczy osób małoletnich. Wzory dokumentów przydatne w postępowaniu ws. cudzoziemców przebywających na terenie Polski można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców

Popularne zapytania:

  • karta pobytu
  • wniosek o wydanie karty pobytu dla obywatela unii europejskiej wzór

Podobne wzory dokumentów