Wniosek o wydanie karty kierowcy

59386 pobrań

132252 wyświetleń

Wniosek o wydanie karty kierowcy jest wnioskiem składanym na piśmie (osobiście lub pocztą) w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Składa się go na mocy ustawy o systemie tachografów cyfrowych. Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć wymagane ustawą dokumenty oraz wnieść stosowną opłatę za jego wydanie. Wydanie karty powinno nastąpić nie później niż do 26 dni od daty złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 33 dni roboczych. Wzory dokumentów składanych w PWPW, wraz z obowiązującym wzorem wniosku o wydanie karty kierowcy, można pobrać poniżej.

Popularne zapytania:

  • karta kierowcy
  • wniosek o wydanie karty kierowcy
  • karta kierowcy wniosek
  • druki do karty kierowcy
  • karta kierowcy druki
  • wniosek o kartę kierowcy
  • druk karty kierowcy
  • druki na karte kierowcy
  • wniosek karta kierowcy
  • wniosek o karte kierowcy

Podobne wzory dokumentów