Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

87 pobrań

326 wyświetleń

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych składają osoby fizyczne lub prawne, jednostki państwowe i samorządowe i/lub organizacje społeczne. Celem złożenia wniosku jest ustalenie warunków zabudowy na specjalnych terenach. We wniosku należy zawrzeć wszystkie informacje wymagane przepisami oraz dołączyć wymagane prawem załączniki. Regulacje prawne w tej sprawie zawiera ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz akty wykonawcze do niej. Obowiązujące wzory dokumentów można pobrać poniżej.

Różne

Popularne zapytania:

  • wniosek o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego na terenie zamknietym
  • wzory podania o lokalizacji
  • wniosek o decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  • wniosek o decyzje lokalizacyjną urzad wojewódzki rzeszów
  • decyzja lokalizacji celu publicznego lublin

Podobne wzory dokumentów