Wniosek o wydanie aktu zgonu

736 pobrań

1764 wyświetleń

Wniosek o wydanie aktu zgonu to pismo, które kieruje się do Urzędu stanu cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu. W dokumencie należy zawrzeć dane wnioskodawcy(imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) i zaznaczyć, czy ma to być odpis skrócony, zupełny czy też międzynarodowy. W treści wpisuje się dane osoby, której akt dotyczy, datę zgonu, określa się stopień pokrewieństwa między osobą zmarłą a wnioskującą. Należy również uzasadnić potrzebę wydania aktu zgody i podpisać wniosek.  Za wydanie aktu trzeba uiścić opłatę urzędową. Otrzymuje się go od ręki.


Podobne wzory dokumentów