Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

295 pobrań

674 wyświetleń

Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń jest drukiem wykorzystywanym w związku z realizacją przepisów ustawy o cudzoziemcach oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów zaproszeń i formularzy wniosków. Czytelnie wypełniony wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń należy złożyć we właściwym starostwie lub urzędzie wojewódzkim, załączając do niego wymagane prawem dokumenty. Obowiązujące wzory dokumentów, w tym wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji, można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców

Popularne zapytania:

  • ewidencja
  • Wniosek o wpisanie zaproszenia wzór pdf
  • gdzie złozyć wniosek o wpis zaproszeń do ewidencji zaproszeń
  • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń przykladowy
  • wzór biznes zaproszenia dla obcokrajowców
  • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń zalaczniki
  • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń 2015
  • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wzór

Podobne wzory dokumentów