Wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru

619 pobrań

1340 wyświetleń

Wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów leczniczych składany jest na mocy przepisów ustawy o działalności leczniczej i właściwych przepisów wykonawczych. Rejestry podmiotów leczniczych prowadzą urzędy wojewódzkie. O wpis do rejestru może wnioskować osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność podlegającą przepisom ustawy, zakłady opieki zdrowotnej, instytuty badawcze, jednostki budżetowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie. Wpis do rejestru podmiotów leczniczych jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia działalności w tym zakresie. Wzory dokumentów i formularzy obowiązujących w postępowaniach prowadzonych przez urzędy wojewódzkie można pobrać poniżej.

Urząd Wojewódzki

Popularne zapytania:

  • wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru
  • wniosek 0 wpis podmiotu leczniczego do rejestru
  • wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru warszawa

Podobne wzory dokumentów