Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

17 pobrań

53 wyświetleń

Na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws turnusów rehabilitacyjnych do złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zobowiązane są podmioty prowadzące działalność określoną w przepisach ustawy. Są to osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty, które przez okres minimum dwóch lat prowadzą aktywnie działalność na rzecz niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie wojewódzkim osobiście lub pocztą. Wzory dokumentów i wniosków wykorzystywanych w postępowaniach prowadzonych przez urzędy wojewódzkie można pobrać poniżej.

Urząd Wojewódzki

Popularne zapytania:

  • wniosek na turnus rehabilitacyjny druk
  • wniosek o wpis do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych

Podobne wzory dokumentów