Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego o rozwodzie

217 pobrań

843 wyświetleń

W przypadku rozwodu, który miał miejsce poza granicami naszego kraju, aby mieć pewność, że w kraju również zostaniemy uznani jako osoba wolna, musimy złożyć wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, którego udzielono nam w kraju, w którym przebywaliśmy. Poniższe wzory dokumentów znacznie ułatwią Ci jego stworzenie. Wniosek wraz z załącznikami, w których powinno znaleźć się zagraniczne orzeczenie rozwodu oraz jego tłumaczenie w 4 kopiach, złożyć musisz w należnym dla Twojego miejsca zamieszkania sądzie okręgowym.

Podgląd dokumentu

  

.................., dnia ..................


 


 


 


Sąd Okręgowy


w ..................


Wydział Cywilny Rodzinny
 


 


Wnioskodawca: ......................................................


Pełnomocnik: .................................... ..................


Uczestnik: były współmałżonek - adres zamieszkania


 


..................

 


WNIOSEK O UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO


 


Wnoszę o:


1) uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia Sądu .................. z dnia ..................r. do numeru sprawy .................. dotyczącego rozwiązania małżeństwa zawartego w dniu ..................r. pomiędzy..................oraz ..................,


2) ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.


..................

UZASADNIENIE


 


..................


 


 


 


.................................................


(własnoręczny podpis)


 


Załączniki:


1) 2 odpisy wniosku,


2) odpis wyroku zagranicznego ze stwierdzeniem jego prawomocności + 2 egz. kopii,


3) oryginał tłumaczenia wyroku zagranicznego + 2 egz. kopii,


4) odpis skrócony aktu małżeństwa z polskiego USC + 2 egz. kopii,


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • uznanie rozwodu niemieckiego
  • wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
  • wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia rozwodowego wzór
  • wniosek o uznanie dokumentów rozwodowych

Podobne wzory dokumentów