Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla nieletniego

5356 pobrań

10433 wyświetleń

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla nieletniego to formularz, za pomocą którego wnioskodawca składa do sądu wniosek o ustanowienie własnej osoby opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej. We wniosku wnioskodawca wskazuje swoje dane osobowe oraz dane osoby niepełnoletniej, dla której ma być ustanowiony opiekunem prawnym. Wniosek kieruje się do wydziału zajmującego się sprawami rodziny i nieletnich - odpowiedniego miejscowo sądu rejonowego. We wniosku wskazuje się także relację rodzinną, jaka łączy wnioskodawce z osobą niepełnoletnią, a także podaje się faktyczne uzasadnienie dla wniosku. Do dokumentu dołącza się także załączniki, takie jak m. in. odpis wyroku sądowego pozbawiającego praw rodzicielskich rodziców. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wszelkimi wymogami formalnymi.

Popularne zapytania:

  • ustanowienie opiekuna
  • wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego
  • wzór pisma ustalenie opiekuna prawnego dla dziecka małoletniej matki
  • ustanowienie opiekuna prawnego
  • wniosek na prawnych opiekonow dziecka
  • wniosek o ustanowienie prawnego opiekuna dla nieletniego
  • opiekun prawny wniosek
  • opieka
  • wzor wniosku o stanowienie opiekuna prawnego
  • opiekun prawny ustanowiony przez sąd dla nieletniej

Podobne wzory dokumentów