Wniosek o ustanowienie kuratora spadku

169 pobrań

1823 wyświetleń

W przypadku, gdy nie wszyscy spadkobiercy są znani lub niemożliwe jest ich odnalezienie, koniecznym jest ustanowienie kuratora spadku, który zajmie się wyjaśnieniem sprawy oraz poinformuje spadkobierców o otwarciu spadku. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku złożyć należy w sądzie, w jakim toczy się już lub toczyło postępowanie w związku ze spadkiem. Poniższe wzory dokumentów pomogą Ci prawidłowo napisać taki wniosek, który złożyć musisz wraz z kompletem załączników takich jak akty własności, umowy, oświadczenia.

Podgląd dokumentu

.................., dnia ..................r.


 


 


 


Do


Sądu Rejonowego


Wydział Cywilny


w ..................


 


 


Wnioskodawca: .................................... ..................


 


 


..................

WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA SPADKU


 


Wnoszę o ustanowienie kuratora spadku po zmarłym .................. w dniu ..................r., ostatnio zamieszkałym w .................. .


..................

 


UZASADNIENIE


 


 


..................

 


 


 


 


 


 


 


..............................................


(własnoręczny podpis)


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • jak napisać wniosek do sądu o kuratora spadku
  • wzory wniosków o ustanowienie przez sąd kuratora
  • wniosek o ustanowienie kuratora spadku
  • wniosek z urzedu o ustanowienie kuratora spadku

Podobne wzory dokumentów