Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

174 pobrań

980 wyświetleń

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jest dokumentem składanym do Urzędu Rejonowego przez wnioskodawcę. Celem złożenia tego wniosku jest określenie warunków definiujących możliwość zabudowy i zagospodarowania terenu. We wniosku należy umieścić dane wnioskodawcy, Ponadto należy określić nazwę inwestycji oraz dane terenu, tj. nazwę miejscowości, w której się znajduje oraz metraż. Ponadto do wniosku należy dołączyć mapę terenu objętego wnioskiem, plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu i opinie dysponentów sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej. Wzory dokumentów można pobrać z naszej strony internetowej.

Podgląd dokumentu

 


.................., dn. .................. r.


 


 


Wnioskodawca:


..................


zam...................


.................. ..................


 


..................

Kierownik Urzędu Rejonowego


w ..................


 


 


 


 


 


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu


 


 


 


W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą..................

..................


Powyższą inwestycję zamierzam realizować na będącej moją własnością nieruchomości położonej w .................. składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr ..................
o powierzchni ..................m2 oraz nr..................o powierzchni .................. m2.

.................. 


..................................


Podpis


 


Załączniki:


1. mapa terenu objętego wnioskiem


2. plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu


3. opinie dysponentów sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej


Budowlane

Popularne zapytania:

  • warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wzór
  • dokumenty do wniosky o ustalenie.plwarunków zabudowy
  • wzór wypełnionego wniosku o ustalenie warunków zabudowy z 2015r. Podgórzyn

Podobne wzory dokumentów