Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

6037 pobrań

14940 wyświetleń

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy jest dokumentem, który należy złożyć do Urzędu Gminy w momencie, gdy na terenie, na którym chcemy realizować inwestycję budowlaną, nie ma obowiązującego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego. W takiej sytuacji, to właśnie organa administracji publicznej odpowiedzialne są za określanie zgodności projektu z prawem budowlanym i lokalnym stadium zagospodarowania przestrzennego. Wzory dokumentów, stanowiące wnioski o ustalanie warunków zabudowy powinny obowiązkowo zawierać dane wnioskodawcy i/lub jego pełnomocnika, dane nieruchomości, na której planowana jest inwestycja (gmina, obręb, karta mapy, nr ewidencyjny działki) jak i dane o sposobie zagospodarowania nieruchomości. Wnioski wraz z wykazem niezbędnych załączników dostępne poniżej.

Popularne zapytania:

  • wniosek o wz
  • zabudowa
  • wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  • wniosek o warunki zabudowy
  • wniosek do urzędu
  • wniosek o ustalenie warunków zabudowy wzor wypisany
  • wniosek o warunki zabudowy wzór
  • wzór wniosku o warunki zabudowy
  • formularz wniosku o wydanie warunków zabudowy
  • ustalenie warunków zabudowy wzór

Podobne wzory dokumentów