Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

77 pobrań

189 wyświetleń

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony składa cudzoziemiec chcący pozostać na terenie Polski przez czas dłuższy niż 3 miesiące. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. Warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest złożenie odcisków palców, dlatego wniosek należy składać osobiście. Odmowa udzielenia zezwolenia lub jego cofnięcie wiąże się z koniecznością opuszczenia kraju przez cudzoziemca w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Aktualne wzory dokumentów można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców


Podobne wzory dokumentów