Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się

152 pobrań

246 wyświetleń

Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się jest wnioskiem składanym na mocy ustawy o cudzoziemcach. Wniosek składa osoba (obywatel innego kraju), którą łączą z Polską trwałe więzi rodzinne i / lub ekonomiczne. Decyzję w tej sprawie wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce planowanego zamieszkania (osiedlenia się) osoby składającej wniosek, który należy złożyć w urzędzie wojewódzkim lub, w przypadku cudzoziemców przebywających poza terytorium Polski, w placówce dyplomatycznej RP. Wzory dokumentów, łącznie ze wzorem wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się, można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców

Popularne zapytania:

  • osiedlenie
  • karta osiedlenia sie
  • zezwolenie
  • przykład uzasadnienie wniosku na osiedlenie sie
  • uzasaldnienia wniosku na osiedlenie sie
  • wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się
  • wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie

Podobne wzory dokumentów