Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

242 pobrań

654 wyświetleń

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego składa się na ręce pracodawcy. Dokument sporządza się w oparciu o artykuł 182 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym rodzic ma prawo do urlopu  rodzicielskiego do 26 tygodni. W piśmie należy zawrzeć dane wnioskodawcy  oraz dane pracodawcy, do którego kierowany jest wniosek. W głównej treści dokumentu podaje się imię oraz datę urodzenia dziecka, okres urlopu, jaki chce się uzyskać. Należy także oświadczyć, że drugi rodzic nie będzie w danym czasie korzystał z urlopu rodzicielskiego oraz złożyć czytelny opis. Do wniosku dołącza się oświadczenie drugiego rodzica o niepodejmowaniu urlopu.

Praca


Podobne wzory dokumentów