Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia - dla nauczycieli

21170 pobrań

27528 wyświetleń

Formularz wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, jest dokumentem kierowanym przez pedagoga do pracodawcy. Wniosek ten stanowi podstawę do udzielenia nauczycielowi należnego mu, płatnego urlopu, niezbędnego do odzyskania pełni zdrowia i siły do dalsze pracy zawodowej. Wzory dokumentów, stanowiące formularze takiego wniosku, powinny bezwzględnie posiadać określoną podstawę prawną, a także pełne dane wnioskodawcy - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oraz dane podmiotu, do którego kierowany jest wniosek. We wniosku zawrzeć należy również informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Jednostronicowy wniosek (do pobrania poniżej) powinien zostać uzupełniony o własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Popularne zapytania:

  • wniosek urlopowy
  • urlop dla nauczyciela
  • wniosek o urlop zdrowotny
  • wniosek o urlop dla poratowania zdrowia wzór
  • Urlop Dla Poratowania Zdrowia Druk
  • zdrowie
  • wniosek o urlop dla poratowania zdrowia
  • wniosek o urlop zdrowotny nauczyciela wzór
  • urlop zdrowotny wniosek
  • urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli wniosek

Podobne wzory dokumentów