Wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu na prawo jazdy

207 pobrań

511 wyświetleń

Każda osoba zdająca egzamin państwowy na prawo jazdy ma prawo do wnioskowania o udział instruktora w części praktycznej zdawanego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia instruktora do udziału w egzaminie jest złożenie wniosku w odpowiednim WORD i stawienie się instruktora na egzamin. Wniosek składa osoba przystępująca do egzaminu, w dniu wyznaczania jego terminu. Nieobecność instruktora może skutkować odmową przeprowadzenia części praktycznej egzaminu. W takiej sytuacji osoba zdająca egzamin powinna złożyć stosowne oświadczenie lub przystąpić do egzaminu w innym terminie. Wzory dokumentów, w tym wniosków do WORD, można pobrać poniżej.

Różne

Popularne zapytania:

  • wniosek o udział instruktora w egzaminie na prawo jazdy
  • instruktor na egzaminie praktycznym
  • uczestnictwo intruktora w egzaminie
  • wzór wpłaty na egzamin prawo jazdy

Podobne wzory dokumentów