Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

512 pobrań

1093 wyświetleń

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosek o udostępnienie informacji publicznej może złożyć każda osoba / podmiot zainteresowany pozyskaniem informacji we właściwym miejscowo i rzeczowo urzędzie administracji, podlegającym przepisom ustawy. Podmioty chcące uzyskać takie informacje powinny sporządzić wniosek na piśmie i przesłać lub przekazać go osobiście w wydzielonej komórce organizacyjnej właściwego urzędu. Wzory dokumentów, w tym wniosków o udostępnienie informacji, można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców

Popularne zapytania:

  • prośba o udostępnienie umowy
  • wniosek o udostępnienie informacji publicznej wzór
  • wniosek o udostepnienie umowy
  • wniosek o udzielenie informacji urząd skarbowy
  • prośba o udzielenie informacji wzór

Podobne wzory dokumentów