Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

232 pobrań

734 wyświetleń

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych może złożyć każda osoba (podmiot) uprawniony na mocy ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych. Wniosek powinien zostać złożony na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie MSWiA, wnosząc stosowną opłatę skarbową określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat. Wzory dokumentów obowiązujących w postępowaniu administracyjnym, w tym w sprawach związanych z udostępnianiem danych, można pobrać poniżej.

Urząd Wojewódzki

Popularne zapytania:

  • wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności zbioru pesel innemu urzędowi
  • urząd skarbowy wniosek o udostępnienie danych

Podobne wzory dokumentów