Wniosek o ubezwłasnowolnienie

2144 pobrań

2990 wyświetleń

Wniosek o ubezwłasnowolnienie kieruje się do Sądu Okręgowego. W piśmie należy podać dane Wnioskodawcy. W treści pisma powinno znaleźć się uzasadnienie prośby u ubezwłasnowolnienie. Wniosek jest potrzebny osobom, które nie mogą same o sobie decydować w wyniku zaburzeń psychicznych. Składając pismo działa się na korzyść osoby, której wniosek dotyczy. W ten sposób pomaga się troszczyć o sprawy finansowe i inne. Do wniosku powinno zostać dołączone zaświadczenie lekarskie potwierdzające zły stan psychiczny, potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 40 zł, odpis aktu urodzenia, kserokopię dowodu.

Popularne zapytania:

  • ubezwłasnowolnienie wzór

Podobne wzory dokumentów