Wniosek o świadczenie przedemerytalne

729 pobrań

1679 wyświetleń

"Wniosek o świadczenie przedemerytalne jest dokumentem składanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego celem jest uzyskanie środków pieniężnych przedemerytalnych. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z sekcjami ""Informacja"" oraz ""Uwagi"". We wniosku należy wypełnić dane osobowe oraz adresowe zainteresowanego, dyspozycje oraz ""oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy"". Złożenie wniosku jest podstawą wszczęcia postępowania w ZUSie celem ustanowienia świadczeń przedemerytalnych. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej."

ZUS

Popularne zapytania:

  • świadczenie przedemerytalne wzory
  • wniosek o świadczenie przedemerytalne
  • świadczenie przedemerytalne

Podobne wzory dokumentów