Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

237 pobrań

1093 wyświetleń

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może złożyć posiadacz samoistny nieruchomości oraz każdy zainteresowany. Sąd, poprzez stwierdzenie zasiedzenia, orzeka o nabyciu własności nieruchomości na tej podstawie. Poniższe wzory dokumentów pomogą Ci w wypełnieniu wniosku, który należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Do wniosku tego należy dołączyć odpis z księgi wieczystej lub w przypadku jej braku, zaświadczenie o jej stanie prawnym, który wynika ze zbioru dokumentów.

Podgląd dokumentu

  

.................., dnia ..................r.
Do


Sądu Rejonowego


Wydział Cywilny


w ..................Wnioskodawcy: 1) ..................,zam................... ..................


2).................., zam................... ..................


Uczestnik: imię, nazwisko, adres zamieszkaniaWartość przedmiotu sprawy:


..................zł..................

WNIOSEK O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCIWnosimy o stwierdzenie, że.................., nabyli przez zasiedzenie z dniem..................r. własność nieruchomości o powierzchni ..................m2, położonej w.................. ..................,dla której w Sądzie Rejonowym w .................. prowadzona jest księga wieczysta KW nr...................


Ponadto wnosimy o wezwanie na rozprawę świadków:


1).................., zam.....................................


2).................., zam.....................................


..................


UZASADNIENIE
..................
 ................................


podpisy wnioskodawców
Załączniki:


1) wypis z księgi wieczystej,


2) odpis aktu małżeństwa.Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wniosek o zasiedzenie nieruchomości wzór
  • wzory pism do sadu zasiedzenie
  • wzór pisma o zasiedzenie
  • wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
  • wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości wzór
  • wniosek o stwierdzenie zasiedzenia
  • wzory podań o zasiedzenie
  • wzór wniosku o zasiedzenie
  • wniosek o zasiedzenie wzór
  • wniosek o zasiedzenie własności nieruchomości

Podobne wzory dokumentów