Wniosek o sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta

64 pobrań

436 wyświetleń

Prawidłowo wypełnione zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia powinno zawierać informacje takie jak: nazwa produktu leczniczego oraz nazwa wytwórcy a także ilość danego medykamentu jak i również okres kuracji. Ponadto ważne również jest podanie pełnych danych osobowych pacjenta wraz z adresem zamieszkania oraz numerem PESEL. Inne wzory dokumentów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Różne

Popularne zapytania:

  • wzór zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego

Podobne wzory dokumentów