Wniosek o rozłożenie na raty grzywny/ kosztów sądowych

5517 pobrań

37481 wyświetleń

W przypadku gdy nałożona została na Ciebie grzywna, lub jesteś zobowiązany do poniesienia kosztów sądowych a Twoja sytuacja finansowa nie pozwala na spłatę zobowiązania możesz wnieść wniosek o rozłożenie płatności na raty. Poniższe wzory dokumentów należy wypełnić podając liczbę rat o jaką wnioskujemy oraz odpowiednio uzasadnić swoją prośbę. Warto dołączyć w załącznikach zaświadczenie o zarobkach lub inny dokument, który potwierdzi wysokość naszych dochodów. Wniosek ten składamy w Sądzie, który obciążył nas grzywną/kosztami.

Podgląd dokumentu.................., dn. ..................r.


..................


 


..................


.................. ..................


 


..................

Sąd Rejonowy w..................


Wydział ..................


 


Sygn. akt ..................

Sąd Okręgowy w ..................


Wydział ..................


 


 


..................

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY


..................


 


Wnoszę o rozłożenie .................. w kwocie ..................zł orzeczonych wyrokiem Sądu.................. z dnia ..................r. sygn. akt .................. na


..................

 


..................

UZASADNIENIE


 


..................

 


 


 


.......................................................


(własnoręczny podpis)


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wniosek o rozłożenie grzywny na raty
  • rozłożenie na raty
  • wniosek o rozłożenie na raty
  • podanie o rozłożenie na raty
  • wzór podania o rozłożenie na raty
  • grzywna
  • jak napisać prośbę o rozłożenie na raty grzywny
  • rozłożenie grzywny na raty
  • wniosek o rozłożenie grzywny na raty wzór
  • wniosek do sądu o rozłożenie na raty

Podobne wzory dokumentów