Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

5151 pobrań

11651 wyświetleń

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy / pełnomocnik. Dokument należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobiście, pocztą, elektronicznie lub za pośrednictwem płatnika składek bądź innego uprawnionego podmiotu. Wniosek może też zostać zgłoszony ustnie – do protokołu. Organowi rentowemu należy też przekazać wymagane załączniki, dokumentujące fakt niezdolności do pracy. Obowiązujące wzory dokumentów (wniosek o rentę) można pobrać poniżej.

ZUS

Popularne zapytania:

  • renta
  • wzór wniosku o rentę
  • jak wypelnic wniosek o rente z tytulu niezdolnosci do pracy
  • jak wypelnić wniosek o rentę ZUS
  • jak wypełnić wniosek o rentę wzór
  • jak wypełnić wniosek o rentę
  • wniosek po rente z tytułu niezdolnopsci do pracy
  • druki zus wniosek o rentę
  • wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy druk
  • wzór wypełnienia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Podobne wzory dokumentów