Wniosek o rejestrację psa

108 pobrań

433 wyświetleń

Jeżeli posiadacz psa chciałby zarejestrować go w Polskim Związku Kynologicznym, niezbędne jest wniesienie odpowiedniego wniosku. We wniosku wszystkie pola muszą być wypełnione w przeciwnym razie dokument zostanie oddany wnioskodawcy. W piśmie należy zawrzeć wszystkie dane dotyczące psa (rasa, płeć, data urodzenia, data zakupu psa, imię, przydomek, numer metryki oraz nazwę organizacji), dane osobowe właściciela oraz dane hodowcy. Do pisma można dołączyć stosowne załączniki, które należy zaznaczyć we wniosku. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Różne


Podobne wzory dokumentów