Wniosek o rejestrację czasopisma - dziennika

177 pobrań

778 wyświetleń

Wydawanie dziennika lub czasopisma, według polskiego ustawodawstwa wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim, który właściwy jest dla miejscowości, w której siedzibę ma wydawca czasopisma. Wniosek może złożyć zarówno osoba cywilna jak i prawna. Dotyczy on zarówno prasy papierowej, jak i serwisów internetowych. Poniższe wzory dokumentów pozwolą Ci w prostym jego wypełnieniu. Należy podać informacje takie jak: tytuł, siedziba redakcji, częstotliwość ukazywania się pisma oraz dane redaktora naczelnego.

Podgląd dokumentu.................., dn..................r.


 Sąd Okręgowy


w ..................


Wydział Cywilny 


Wniosek o wpis do rejestru dzienników i czasopism


 


1. Tytuł czasopisma:


..................

 


2. Siedziba i adres redakcji:


.................. .................. ..................

 


..................

3. Dane osobowe redaktora naczelnego:


 


Imię i nazwisko:..................


 


Data i miejsce urodzenia:


..................r. ..................

 


Obywatelstwo:..................


 


Miejsce zamieszkania:


.................. .................. ..................

 


 


PESEL:


..................

 


4. Określenie wydawcy:


 


Wydawca:..................


 


Siedziba:.................. .................. ..................


..................

Częstotliwość ukazywania się czasopisma:..................


 


 


 Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wniosek orejestrcje tytułu w sądzie
  • rejestr dzienników i czasopism
  • wniosek o założenie czasopisma
  • wniosek o rejestrację czasopisma poznań
  • rejestracja czasopisma

Podobne wzory dokumentów