Wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej

65 pobrań

123 wyświetleń

Wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej należy złożyć w konsulacie RP lub u właściwego wojewody. O przedłużenie wizy może wnioskować cudzoziemiec, który z ważnych powodów (zdarzenia losowe, nieprzewidziane okoliczności, interes zawodowy lub osobisty) chce przedłużyć pobyt w Polsce lub nie jest w stanie opuścić terytorium Polski przed upływem ważności wizy. O przedłużenie wizy można wnioskować jednokrotnie. Aktualne wzory dokumentów obowiązujące cudzoziemców, w tym wnioski o wizy i ich przedłużenie, można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców

Popularne zapytania:

  • wniosek o przedłużenie wizy schengen

Podobne wzory dokumentów