Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

51 pobrań

455 wyświetleń

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę należy złożyć we właściwym starostwie powiatowym. Pozwolenie na wykonanie rozbiórki wydawane jest wyłącznie osobie lub podmiotowi składającemu ww. wniosek. Do wniosku należy dołączyć załączniki, m.in. w postaci zgody właściciela obiektu, szkicu usytuowania obiektu, szczegółowego opisu sposobu i zakresu prac rozbiórkowych wraz z opisem planowanych zabezpieczeń. W razie zaistnienia uzasadnionej potrzeby wniosek należy też uzupełnić o projekt rozbiórki. Wzory dokumentów, wraz z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę, można pobrać poniżej.

Budowlane


Podobne wzory dokumentów