Wniosek o pozwolenie na budowę

261 pobrań

732 wyświetleń

Wniosek o pozwolenie na budowę składa wnioskodawca (inwestor lub jego pełnomocnik) we właściwym starostwie powiatowym. Stronami postępowania w tej sprawie są, oprócz wnioskodawcy (inwestora i / lub właścicieli) użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości i właściciele nieruchomości leżących w tzw. obszarze oddziaływania planowanego obiektu. Do wniosku należy dołączyć wymagane prawem załączniki, w tym projekt planowanego obiektu. Wzory dokumentów wykorzystywanych w ramach wykonania przepisów prawa budowlanego można pobrać poniżej.

Budowlane

Popularne zapytania:

  • druk wniosku o pozwolenie na budowe od 28.06.2015
  • pozwolenie na budowę dokumenty

Podobne wzory dokumentów