Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

9391 pobrań

19799 wyświetleń

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest dokumentem składanym we właściwym sądzie rejonowym (wydział rodzinny i opiekuńczy) na mocy przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Złożenie wniosku uzasadniają sytuacje wskazane w przepisach, czyli m.in. istnienie przeszkód w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, zaniedbywanie wynikających z niej obowiązków lub nadużywanie władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej, jego złożenie jest czynnością zwolnioną od opłaty sądowej. Wzory dokumentów sądowych, w tym wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, można pobrać poniżej.

Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • pozbawienie
  • władza rodzicielska
  • wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • pozew o pozbawienie praw rodzicielskich
  • wniosek o odebranie praw rodzicielskich
  • pozew o ograniczenie praw rodzicielskich ojca wzór
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca wzór
  • wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich
  • wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich
  • wniosek o pozbawienie praw

Podobne wzory dokumentów