Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

35 pobrań

59 wyświetleń

Każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), może zostać wnioskodawcą o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Informacja publiczna może zostać udostępniona do ponownego wykorzystania wyłącznie na wniosek. Złożony wniosek może odnosić się do informacji jako całości lub jedynie do jej części, bez względu na sposób jej utrwalenia (forma papierowa, cyfrowa, wizualna lub dźwiękowa). Wzory dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Urząd Wojewódzki


Podobne wzory dokumentów