Wniosek o paszport

115431 pobrań

174532 wyświetleń

Wniosek o paszport należy złożyć osobiście w punkcie paszportowym na terenie kraju lub za granicą - w konsulacie RP. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przepisami oraz dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku / wydanie paszportu. Skuteczne złożenie wniosku wymaga też pobrania danych biometrycznych, jednoznacznie identyfikujących posiadacza paszportu. Wydany paszport również należy odebrać osobiście. W sytuacji, gdy wniosek o paszport składany jest w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej, do złożenia i odbioru dokumentów jest upoważniony jej opiekun prawny. Obowiązujące wzory dokumentów, łącznie ze wzorem wniosku o paszport, można pobrać poniżej.

Urząd Wojewódzki

Popularne zapytania:

  • wniosek paszportowy
  • wniosek o paszport
  • wyrobienie paszportu
  • paszport druki
  • paszport
  • wniosek o paszport druk
  • wniosek o paszport pdf
  • wniosek na paszport
  • wniosek na paszport druk
  • wniosek o wydanie paszportu

Podobne wzory dokumentów