Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

4221 pobrań

22335 wyświetleń

Osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem na odbycie kary pozbawienia wolności w przypadku choroby uniemożliwiającej jej odbycie, lub też gdy odbycie kary doprowadziło by znacznego pogorszenia warunków bytowych rodziny, ma prawo do złożenia wniosku o odroczenie kary. Opłata za złożenie wniosku wynosi 80 złotych. Wzory dokumentów jakie znajdziesz poniżej ułatwią Ci jego napisanie. Wniosek ten złożyć należy do Sądu Rejonowego dla miejsca zamieszkania osoby, która wnioskuje o zawieszenie kary.

Podgląd dokumentu.................., dnia ..................r.


Imię, nazwisko,


adres zamieszkaniaSąd Rejonowy w..................


Wydział..................Sąd Okręgowy w ..................


Wydział ..................


Sygn. akt ..................


..................

 


WNIOSEK O ODROCZENIE WYKONANIA KARY


POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Wnoszę o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze .................., orzeczonej wyrokiem Sądu ..................z dnia ..................r. sygn. akt .................. na okres .................. miesięcy.


..................


UZASADNIENIE

.................. 


................................................


(własnoręczny podpis)


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • odroczenie wykonania kary
  • pismo o odroczenie wyroku
  • wniosek o odroczenie wykonania kary
  • wzor pisma o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci
  • odroczenie
  • wniosek o ponowne odroczenie kary
  • ponowne odroczenie kary pozbawienia wolności
  • wniosek o odroczenie kary
  • wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wzór

Podobne wzory dokumentów