Wniosek o nadanie statusu uchodźcy

638 pobrań

1257 wyświetleń

Wniosek o nadanie statusu uchodźcy składa cudzoziemiec ubiegający się o status uchodźcy na mocy przepisów ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Wniosek należy złożyć do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, korzystając z pośrednictwa komendanta właściwego oddziału Straży Granicznej lub komendanta właściwej placówki straży. Wnioskodawca składa wniosek osobiście, a jeśli wnioskodawca reprezentuje osobę trzecią i/lub kilka osób, złożenie wniosku wymaga również stawiennictwa osób reprezentowanych przez wnioskodawcę. Wzory dokumentów przydatnych w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy oraz dokumentów pomocniczych można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców

Popularne zapytania:

  • dla cudzoziemców
  • nadanie statusu
  • status uchodźcy składanie wniosku formularz pdf
  • wniosek o nadanie statusu uchodźcy

Podobne wzory dokumentów