Wniosek o nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy

20 pobrań

66 wyświetleń

Wniosek o nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy może złożyć osoba, która posiada średnie wykształcenie, legitymuje się doświadczeniem zawodowym w służbach zatrudnienia (minimum 12 miesięcy) i spełnia inne wymagania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeniu MGiP w sprawie licencji zawodowych pośredników i doradców zawodowych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w przepisach i złożyć go we właściwym urzędzie wojewódzkim. Wzory dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie nadania licencji zawodowych można pobrać poniżej.

Urząd Wojewódzki


Podobne wzory dokumentów