Wniosek o nadanie licencji zawodowej doradcy zawodowego

72 pobrań

218 wyświetleń

Wniosek o nadanie licencji zawodowej doradcy zawodowego może złożyć każda uprawniona osoba, która chce rozpocząć działalność w zakresie doradztwa zawodowego. Wymagania, które muszą spełnić doradcy, określają przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Licencję zawodową doradcy zawodowego mogą otrzymać jedynie osoby posiadające wyższe wykształcenie i posiadające doświadczenie zawodowe w tym zakresie potwierdzone minimum 12 miesięcznym zatrudnieniem lub ukończone szkolenia w tym zakresie. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym urzędzie wojewódzkim. Wzory dokumentów obowiązujących w postępowaniu w tej sprawie można pobrać poniżej.

Urząd Wojewódzki

Popularne zapytania:

  • licencja zawodowa
  • wniosek o wydanie licencję doradcy zawodowego i stopnia mazowsze
  • licencja
  • wniosek o nadanie licencji na doradcę zawodowego
  • pismo doradca zawodowy

Podobne wzory dokumentów