Wniosek o emeryturę pomostową

899 pobrań

2806 wyświetleń

Wniosek o emeryturę pomostową składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy, spełniająca warunki określone w ustawie o emeryturach pomostowych. Wniosek należy złożyć we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie emerytalne ws. emerytury pomostowej prowadzone jest jedynie na wniosek uprawnionej osoby lub podmiotu (przedstawiciela ustawowego, zakładu pracy lub konsula) z załącznikami w postaci ustawowo wymaganych dokumentów. Wzory dokumentów i wzór wniosku o emeryturę pomostową można pobrać poniżej.

ZUS

Popularne zapytania:

  • warunki pracy
  • jakie dokumenty do emerytury pomostowej
  • pomostowa

Podobne wzory dokumentów