Wniosek o dział spadku

2444 pobrań

7978 wyświetleń

Wniosek o dział spadku może złożyć każdy ze spadkobierców. Jego koszt to 300 zł w przypadku wniosku zgodnego lub 500 jeśli spadkobiercy nie doszli do porozumienia. Wniosek należy sporządzić w tylu kopiach ilu jest spadkobierców oraz jednej dodatkowej dla Sądu. Poniższe wzory dokumentów ułatwią Ci jego wypełnienie. Wniosek ten należy złożyć w Sądzie należnym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Do wniosku dołączyć należy potwierdzone notarialnie dokumenty takie jak potwierdzenia praw własności.

Podgląd dokumentu
 .................., dnia ..................r.
Do


Sądu Rejonowego


Wydział Cywilny


w ..................Wnioskodawca: ..................zam...................


Uczestnicy:..................zam...................


..................zam...................Wartość przedmiotu sprawy: ..................zł
..................

WNIOSEK O DZIAŁ SPADKUWnoszę o:1. Ustalenie że w skład spadku po .................. .................. w dniu ...................r., wchodzą:


a) nieruchomość położona w .................., składająca się z działki nr .................. o powierzchni .................. m


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • podział
  • druk wniosku o dział spadku
  • dział spadku wniosek wzór
  • wniosek o dzial spadku
  • wniosek o dział spadku
  • dokument word wniosek o dział spadku
  • wzór wniosku dział spadku
  • przyklady spadku
  • wzór wniosku o dzial spadku 2015
  • wniosek o dzial spadku pdf

Podobne wzory dokumentów