Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

203 pobrań

502 wyświetleń

Każda nieruchomość, w tym także nieruchomość rolna, powinna mieć wytyczone granice. Jeżeli nie zostały one ustalone lub wystąpiły inne okoliczności, w wyniku których ustalenie granic jest niemożliwe, należy przeprowadzić postępowanie rozgraniczające. Postępowanie rozgraniczające rozpoczyna się od złożenia wniosku o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych. Może tego dokonać każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości. Adresatem pisma powinien być burmistrz. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • rozgraniczenie
  • wniosek o rozgraniczenie nieruchomości wzór
  • działka
  • pozew o rozgraniczenie nieruchomości

Podobne wzory dokumentów