Wn-U-G

2134 pobrań

5012 wyświetleń

Wn-U-G  to wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Wniosek wysyła się do Zarządu państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na ostatniej stronie dokumentu znajduje się objaśnienie dotyczące wypełniania wniosku krok po kroku. W formularzu wypełnia się między innymi dane ewidencyjne wnioskodawcy,  informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne, należną kwotę refundacji, numer rachunku bankowego, na który ma być przelewana refundacja oraz podpis wnioskodawcy.

Popularne zapytania:

  • Wn u g
  • wnioski
  • wnug 2015
  • druk Wn-U-G 2015
  • wn-u-g 2015
  • wn-u-g 2015 wzór
  • wn-U-G
  • wn-u-g 2015

Podobne wzory dokumentów