Wezwanie do zapłaty czynszu

4738 pobrań

24154 wyświetleń

Wezwanie do zapłaty czynszu jest dokumentem, którego celem jest powiadomienie osoby wynajmującej lokal do zapłaty zaległego czynszu. Pismo zazwyczaj jest wystawiane gdy najemca nie wywiązuje się z umowy. W dokumencie należy sprecyzować dane osobowe najemcy, okres za który czynsz jest zaległy, kwotę zaległego czynszu oraz datę podpisania umowy najmu. Na końcu wynajmujący powinien zostawić swój podpis, aby poświadczyć że to jego słowa. Wzory dokumentów dostępne są do pobrania z naszej strony internetowej, poniżej.

Podgląd dokumentu

 


.................., dnia ..................


 


 


 


WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU


 


 


 


Adresat:


..................
..................
.................. .................. 


 


Szanowni Państwo,


..................

 


Niniejszym wzywam Państwa do natychmiastowego uregulowania czynszu za okres od .................. do .................., co stanowi kwotę ..................PLN. Niniejsza kwota stanowi zaległy czynsz za najmowane pomieszczenia biurowe, zgodnie z umową najmu z dnia ...................

..................

W przypadku nieuiszczenia powyższej kwoty w terminie 1 miesiąca od otrzymania niniejszego upomnienia, należność będzie egzekwowana na drodze sądowej, z wnioskiem o rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia i eksmisję oraz zapłatę zaległego czynszu wraz z obowiązującymi odsetkami.


Po tym terminie umowa najmu straci ważność.


 


 


 


....................................................


(podpis wynajmującego)


Różne

Popularne zapytania:

  • wezwanie do zapłaty czynszu
  • upomnienie o zaplate czynszu
  • wzory pism wezwanie do zapłaty
  • wezwanie do zapłaty czynszu za najem
  • jak napisać wezwanie do zapłaty za czynsz
  • czynsz
  • http://dokumenty.nf.pl/dokument/wezwanie-do-zaplaty-czynszu-7248-551107
  • pozew o zaplate zaleglego czynszu form ularz
  • wezwanie do zapłaty najemcy wzór
  • przykładowe pisma sądowe

Podobne wzory dokumentów