VAT-Z

140 pobrań

1045 wyświetleń

Vat Z to zgłodzenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Deklarację tą składa się w Urzędzie Skarbowym, żeby poinformować o likwidacji działalności gospodarczej. Jednostronicowy formularz zawiera dane identyfikacyjne podatnika,  adres siedziby/zamieszkania. Należy podać  datę zaprzestania wykonywania czynności  oraz wskazać przyczynę zaznaczając odpowiedni kwadrat. Na końcu trzeba wypełnić oświadczenie i podpis podatnika jako potwierdzenie znajomości przepisów Kodeksu karnego i wynikających z tego konsekwencji za podanie nieprawidłowych informacji.

Urząd skarbowy


Podobne wzory dokumentów