VAT- UE/K

20 pobrań

560 wyświetleń

Formularz deklaracji VAT UE/K jest dokumentem urzędowym, składanym do właściwego Urzędu Skarbowego, celem korekty informacji zawartej w Deklaracji VAT UE, stanowiącej informację o transakcjach wspólnotowych. Deklaracja VAT UE/K powinna być złożona niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonym formularzu VAT UE/K i zawsze powinna być uzupełniona o pisemne wyjaśnienie przyczyny złożenia korekty. Wzory dokumentów, stanowiących formularze deklaracji VAT UE/K to dwustronne dokumenty w których określić należy miejsce składania korekty, dane podatnika oraz wszystkie zmiany informacji zawartych w deklaracji VAT UE, w zakresie transakcji dostawy towarów(część C deklaracji), nabycia towarów (część D deklaracji) i świadczenia usług ( cześć E deklaracji).

VAT

VAT

Popularne zapytania:

  • VAT-UEK 2015
  • vat-uek 2015
  • FORMULARZ VAT UEK

Podobne wzory dokumentów